Členovia našej skupiny:

Milan Šefčík – klávesy, spev

Tibor Mihaľov – gitara, spev

Iveta Mihaľová – spev

ARGUMENT hudobná skupina